Reklamacje

   Reklamacje dotyczące Towarów 

        1.   Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu
              art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576
              Kodeksu cywilnego.
        2.   Reklamacje, należy kierować na adres Firma Handlowo-Usługowa „TUKADO” Krzysztof
              Osiński, ul. Wiktora Maksa 12a, 41-907 Bytom, fax /tel: 32 386 -74 -11 lub biuro@tukado.pl
        3.   Klient ma prawo złożyć reklamację w dowolnej formie, jednak w celu usprawnienia procesu
              reklamacyjnego sugerujemy przesłanie zgłoszenia drogą pisemną oraz dołączenie wszelkiej
              posiadanej dokumentacji (zdjęcia, raport szkody itd.). W zgłoszeniu należy umieścić informację na
              temat oczekiwań, tj.: naprawa, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, zwrot należności i in. oraz
              dokładny opis przyczyny jej złożenia.
        4.   Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest
              to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres
              wskazany w pkt. 2 powyżej.
        5.   Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
        6.   W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
              zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez
              Klienta.
        7.   Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji
              sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli
              dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach
              gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjne

 

Uprasza się o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera (opakowanie zewnętrzne jak i stan wewnętrzny). W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu jak i zawartości prosimy powiadomić o tym fakcie kuriera w chwili odbioru ewentualne spisać z dostawcą (kurierem) protokół szkody przesyłki podczas odbioru. Zgłoszenie szkody w momencie odbioru przesyłki oraz spisanie protokołu szkody może okazać się istotnym elementem dotyczącym uwzględniania ewentualnych roszczeń z tytułu okradzenia lub uszkodzenia przesyłki podczas transportu.  

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

        1.   Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z
              Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Firma Handlowo-Usługowa „TUKADO” Krzysztof
              Osiński, ul. Wiktora Maksa 12a, 41-907 Bytom, na adres poczty elektronicznej:
              biuro@tukado.pl.
        2.   W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis
              zaistniałego problemu.
        3.   Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie
              było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
              W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
              zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

- Formularz reklamacji towaru.pdf

- Formularz reklamacji usługi.pdf

- Pouczenie odstąpienia od usługi.pdf

- Formularz odstąpienia od usługi.pdf

- Pouczenie odstąpienia od sprzedaży.pdf

- Formularz odstąpienia od sprzedaży.pdf

 

Wszystkie znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów i nazwy producentów znajdujące się na stronach sklepu "tukado.pl", są wyłączną własnością tychże firm i zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.

Tukado.pl to sklep internetowy, który w swojej sprzedaży oferuje najlepsze produkty w niskich cenach takie jak: kotły, grzejniki, podgrzewacze, zasobniki, zestawy solarne, artykuły ceramiczne i sanitarne. W swojej ofercie mamy produkty takich producentów jak: Immergas, Vaillant, Termet, Geberit, Kludi, Duravit, Flowair, Euroheat, Beretta, Terma, Grundfos, Wilo i wielu innych.

Polityka Prywatności